Mediation & Advies Zevenbergen

Van lijden naar leiden

Voorkom conflicten in de privésfeer en op de werkvloer

Hulp bij (v)echtscheidingen, familieruzies en conflicten op de werkvloer

Als gecertificeerd mediator help ik je de regie te pakken bij een conflict. Samen maken wij pijnlijke, moeilijke en gevoelige onderwerpen bespreekbaar, waardoor conflicten voorkomen kunnen worden en relaties verbeteren. Zo gaan we van ‘lijden’ naar ‘leiden’.

Mediation is de verbinding met elkaar (weer) vinden

Conflicten in een privé- of zakelijke relatie ontstaan tussen mensen. Met mediation kun je de verbinding met elkaar (weer) vinden. Het leidt tot meer begrip en respect voor elkaars behoeftes en emoties, waardoor er ruimte ontstaat voor andere ideeën. Je hoeft het daarna nog steeds niet met elkaar eens te zijn. Het gaat vooral om een weg vinden uit het conflict.

'' Mediation brengt je in het heden zodat de ruimte tussen verleden en toekomst kan worden overbrugd. ''

Conflicten in de privésfeer oplossen

Of het nu gaat om een echtscheiding, familieruzie, oplopende onenigheid over een erfenis of de zorg voor een ouder die niet naar wens verloopt. Met mediation kunnen conflicten in de privésfeer worden voorkomen en opgelost.

Dit kan ik voor je betekenen

Als mediator ben ik onafhankelijk. Ik bied een luisterend oor voor alle partijen. Samen zoeken we naar oplossingen. Indien nodig, stellen we plannen op om zaken administratief geregeld te krijgen en/of de gemaakte afspraken te borgen. Doordat iedereen gehoord wordt en zaken concreet worden gemaakt, komt er duidelijkheid en rust in een moeilijke situatie.

Vechtscheiding voorkomen

Financieel, juridisch en emotioneel advies

Bij een scheiding of wanneer je uit elkaar gaat komt veel kijken. Je moet in korte tijd belangrijke beslissingen nemen en zit meestal midden in een rollercoaster van emoties. Op dat moment is het fijn wanneer je persoonlijke begeleiding krijgt bij het maken van de juiste keuzes voor nu en de toekomst. Als mediator help ik zowel op financieel, juridisch als emotioneel vlak de juiste weg te vinden.

Wat kun je verwachten

In een aantal gesprekken onderzoeken wij de effecten van de scheiding op de zorg voor de kinderen, het wonen en de financiën. Wij werken stap voor stap toe naar oplossingen voor alle partijen. 

Dit is een dummy, niet verwijderen – Liesje Digital

Stap 1: Ik onderzoek met jullie de wens tot scheiden
Stap 2: We stellen een ouderschapsplan op
Stap 3: Ik bereken of alimentatie van toepassing is
Stap 4: Samen bespreken wij de mogelijkheden voor verdeling van vermogens
Stap 5: Ik stel een scheidingsovereenkomst op
Stap 6: Ik regel het indienen van documenten bij de rechtbank en gemeente

Na de scheiding

In het belang van de kinderen moet je ook na de scheiding nog met elkaar door één deur kunnen. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar je moet met elkaar wel kunnen blijven praten over de zaken die voor jullie kinderen belangrijk zijn. Lukt dat niet, dan help ik met aanvullende gesprekken om jullie hierin te ondersteunen.

Mediation ook voor de kleine portemonnee

Denk je dat het inschakelen van een mediator voor jou te duur is? In veel gevallen is het mogelijk om een bijdrage van de overheid te krijgen. Neem contact met mij op en ik vertel je hier graag meer over.

Familieruzies

Van conflict naar oplossing

Harmonie in een familie is niet vanzelfsprekend. Zeker bij ingrijpende veranderingen kunnen er spanningen ontstaan. Iedereen ervaart deze veranderingen op een andere manier. Als hier onvoldoende over wordt gesproken kunnen wederzijdse verwachtingen uit elkaar lopen, ontstaan er teleurstellingen en daarmee (onderhuidse) spanningen.

Als MfN gecertificeerd mediator help ik bij spanningen of conflicten rond:

Met alle betrokkenen bespreken we de oorzaken en effecten van de spanningen op jullie relatie en help ik bij het zoeken naar handvatten om de relatie weer te verbeteren.

Heb je vragen over het oplossen van een familieruzie? Neem contact met mij op.

Conflicten in de zakelijke sfeer oplossen

Voorkom een gang naar de rechter

In en rond de werkvloer werk je intensief samen. Dit gaat niet altijd vanzelf. Zeker niet wanneer er onder druk wordt gewerkt of persoonlijke en zakelijke belangen door elkaar lopen. Zo kunnen er spanningen ontstaan of de samenwerking verloopt minder soepel dan gehoopt.

Mediation helpt om deze spanningen onderling uit te spreken, wederzijdse belangen af te stemmen en partijen zelf oplossingen te laten bedenken om de relatie weer te verbeteren. In veel situaties voorkomt mediation dat de situatie escaleert. Met mediation zorg je voor een snellere uitweg uit het conflict en daarmee een gang naar de rechter.

Dit kan ik voor je betekenen

Als zakelijk mediator help ik organisaties met verschillende vraagstukken. Ik ben inzetbaar als vertrouwenspersoon, mediator bij samenwerken en mediator bij ziekte en re-integratie. 

Vertrouwenspersoon

Een luisterend oor voor uw werknemers

Als vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor voor het delen van ongewenste ervaringen of spanningen op de werkvloer. Daarnaast onderzoek ik welke mogelijkheden er zijn om de spanningen op te lossen.

Ik werk voor kleine en grote organisaties. De rol van vertrouwenspersoon kan zich beperken tot opvang en advisering, maar in overleg help ik ook met voorlichting en advies om ongewenst gedrag te voorkomen.

Samenwerken

Als samenwerken niet vanzelf gaat

Spanningen binnen een organisatie kunnen altijd ontstaan. Op het oog lijken alle betrokkenen op één lijn te zitten, maar onderhuids spelen er vaak andere belangen mee die de samenwerking in een project of team in de weg kunnen staan.

Als mediator help ik bij het vinden van een oplossing. Ik ga met alle partijen in gesprek om de belangen en behoeftes bespreekbaar te maken. Ik leer partijen hoe ze eerlijk en respectvol met elkaar in gesprek kunnen komen en blijven. Vaak werken een paar gesprekken al zeer verhelderend om de samenwerking te verbeteren.

Ziekte en re-integratie

Voorkom escalatie van conflicten bij ziekte en re-integratie

Wanneer iemand langdurig ziek is, heeft dit impact op zowel werknemer als werkgever. Daarnaast kunnen er spanningen ontstaan als een werknemer weer gaat re-integreren in de oude of nieuwe functie. Er is weliswaar een plan van aanpak, maar in de dagelijkse praktijk loopt het toch minder makkelijk dan gehoopt.

Als mediator bied ik vertrouwelijkheid, veiligheid en onafhankelijkheid in het bespreken van dit conflict. Daarnaast help ik de partijen om samen de regie te nemen in het re-integratieproces.

'' Het woord conflict ligt gevoelig in organisaties maar het is irreëel om te geloven dat ze niet bestaan. Maak je organisatie daarom conflictvaardig in plaats van conflict mijdend. ''

Een persoonlijke aanpak voor het voorkomen en oplossen van conflict

Elk mediation traject is uniek. Ik bied een persoonlijke aanpak die recht doet aan jullie situatie.

Dit is een dummy – niet verwijderen – Liesje Digital. 

Ik maak graag kennis met een gratis oriënterend gesprek. (kan ook Engelstalig). Tijdens dit gesprek bespreken we de (conflict)situatie en mogelijkheden voor mediation.
Op basis van het kennismakingsgesprek maak ik graag een offerte met daarin een inschatting van de aard van de werkzaamheden en het aantal gesprekken dat nodig is en of er sprake is van aanvullende kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor de rechtbank. Na overeenstemming plannen we een eerste afspraak met alle betrokkenen.
Mediation is per definitie vertrouwelijk. Alleen met instemming en wanneer noodzakelijk, leggen we afspraken schriftelijk vast in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst.
Na afloop van de mediationgesprekken neem ik na enige tijd contact met jullie op om te horen of er nog emoties of belangen spelen die nog aandacht nodig hebben.

Tarief

Afhankelijk van het individuele inkomen en vermogen kan een subsidie van toepassing zijn. Ik vertel je daar graag meer over. Onderzoek daarnaast of je rechtsbijstandverzekering mogelijk een deel van de kosten dekt.

Ik werk samen met

Logo Chakora
Logo Westerling Mediation

Hi, ik ben Natasja Beije!

Partner, moeder, dochter, mantelzorger, jeugdtrainer en eigenaar van Beije Mediation en Advies. Na de studie Bedrijfskunde heb ik meer dan 20 jaar als adviseur gewerkt bij grote zakelijke dienstverleners op het gebied van arbeidsbemiddeling, accountancy, belasting en management consultancy. Vanaf 2019 heb ik me verder gespecialiseerd als mediator. Ik ben MfN registermediator, heb een specialisatietraining afgerond als familiemediator, die door de Raad van Rechtsbijstand is geaccrediteerd.

Alle rollen in mijn persoonlijke en zakelijke leven brengen me dagelijks inspiratie en nieuwe inzichten. Als jouw mediator, adviseur of vertrouwenspersoon breng ik daarom een flinke dosis levenservaring en inlevingsvermogen mee. Ik help je graag de regie terug te vinden bij een conflict.

Voel je een klik?

Vragen of persoonlijk kennismaken?

Laat je gegevens achter en ik neem contact met je op om naar jouw verhaal te luisteren.

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Meer weten? Je leest er alles over in mijn privacyverklaring. 

Lees meer in mijn blog