Exitgesprek

05/12/2023

Ik was voor onbepaalde tijd gedetacheerd in een internationaal team en een nieuwe teamleider werd benoemd. Waar ik voorheen frequent contact had met mijn baas lukte het me in de weken daarna niet om een kennismakingsgesprek in te plannen. Opmerkelijk, maar ik bedacht me dat we elkaar op korte termijn zouden zien op een bijeenkomst.

Helaas liet de leidinggevende zich daar niet aan mij zien tot vlak voor mijn vertrek naar het vliegveld. In een openbare ruimte aan een statafel met veel ‘hoger in rang’ collega’s om ons heen ontmoetten we elkaar. Echter, van een gehoopte kennismaking belandde ik onverwacht in een exit ’gesprek’. Zonder verdere toelichting gaf de leidinggevende direct aan dat er geen plek voor mij meer was in het team en dat was het einde van het gesprek. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Er was geen tijd om afscheid te nemen van mijn team en in de taxi kwamen de tranen. De leidinggevende bleef ook daarna voor mij onbenaderbaar.

Om diverse redenen koos ik ervoor om mijn verhaal alleen te delen met een paar collega’s die ik vertrouwde en het daarbij te laten. Het is daarna helemaal goed gekomen met mij maar het had ook heel anders kunnen lopen als ik deze morele ondersteuning niet had gehad.

Een veilige werksfeer

Andere werknemers durven, willen of kunnen deze morele hulp niet aan collega’s vragen. Voor deze werknemer en hun organisatie kan ik aangesteld worden als externe vertrouwenspersoon.

Als vertrouwenspersoon luister ik zonder oordeel en in strikt vertrouwen naar het verhaal van de werknemer en gaan we samen op onderzoek uit over wat de werknemer nodig heeft. In bovenstaande situatie was dit misschien wel een gesprek geweest tussen mij en leidinggevende met een gespreksbegeleider. Of had ik misschien gekozen om deze situatie formeel te escaleren. De keuze is aan de werknemer en alleen al het hebben van deze keuze draagt al bij aan het gevoel van veiligheid bij de werknemer.

Is een bedrijf verplicht een (extern) vertrouwenspersoon aan te stellen?

Bedrijven zijn in Nederland niet verplicht om een (extern) vertrouwenspersoon aan te stellen, al ligt er wel een concreet wetsvoorstel om deze situatie te veranderen. Tot die tijd is er een wettelijk verplicht beleid omtrent psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit betekent dat bedrijven altijd moeten zorgen voor een veilige werksfeer. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon levert hier een bijdrage aan.

Waar mensen samenwerken, gebeuren leuke maar ook minder leuke dingen. Ongewenste omgangsvormen hebben een enorm effect op de werknemer, de werksfeer en de werkgever. Als vertrouwenspersoon help ik om de impact ervan te beperken en adviseer ik hoe ongewenst gedrag voorkomen kan worden.

Hi, ik ben Natasja Beije!

Als geregistreerd (familie)mediator en adviseur op het gebied van conflicten help ik familieleden en organisaties om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven. Samen voorkomen we escalatie van het conflict en zoeken we naar een uitweg.

Lees hier verder

Hulp nodig bij (v)echtscheidingen, familieruzies en conflicten op de werkvloer?